Adatvédelmi nyilatkozat

Preambulum

Mindenekelőtt szeretnénk felhívni figyelmedet arra, hogy adataidat kizárólag tisztességesen és jogszerűen gyűjtjük, mindent megteszünk azok biztonságos tárolásáért, személyhez fűződő jogaidat pedig tiszteletben tartjuk. Kérésed, kérdésed esetén felvilágosítást adunk tárolt adataidról, azok törlését – elektronikus úton, írásban – bármikor kérheted az iroda@xlex.hu e-mail címen.

Személyes adataidat kizárólag jelen Adatvédelmi tájékoztatóban (Tájékoztató) meghatározott célból a Te, illetve a mi jogaink gyakorlása és/vagy kötelezettségeink teljesítése érdekében gyűjtjük és kezeljük és csak olyan körben, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a továbbiakban ismertetett szolgáltatást nyújtani illetve teljesíteni tudjuk.

Adataid biztonságáról minden esetben gondoskodunk (jelszavas védettség, vírusírtó általi védelem stb.), megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítjuk azokat az eljárásokat, szabályokat amelyek a jogszabályok és az egyéb- adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adataidat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az XLEXU IP Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban xLex) gondoskodik a megfelelő technikai megoldásokról, mellyel biztosítja személyes adataid vonatkozásában azt is, hogy a nyilvántartásunkban szereplő adataid közvetlenül ne legyenek Hozzád rendelhetők vagy Veled összekapcsolhatók. A személyes adataidhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal vagy felhasználás megakadályozása érdekében gondoskodunk a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatás nyújtásában résztvevő munkatársak ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kialakításáról. Az xLex valamint az általa üzemeltett tárhely szolgáltatójának informatikai rendszere védi személyes adataidat – a teljesség igénye nélkül – a számítástechnikai csalás, kémkedés, számítógépvírusok, spamek, hackek és egyéb támadások ellen.

Kérünk, hogy figyelmesen olvasd adataid védelmére vonatkozó Tájékoztatónkat!

 

Adatvédelmi tájékoztatás

  1. Általunk kezelt adataid védelméről

Személyes adataidat az xLex nem saját, hanem a Silicium Network Informatikai Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti út 19.) szerverein tárolja.

Az xlex.hu weboldal használatához a Neked, mint felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnod. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adataidat az xLex rendelkezésére bocsásd. Ezek a szolgáltatások:

  • kapcsolatfelvétel űrlap / kérdés feltevése űrlap kitöltése
  • védjegybejelentési űrlap kitöltése

Az xLex fent felsorolt szolgáltatásait akkor tudod igénybe venni, ha – a kiválasztott szolgáltatástól függően – megadod vezetéknevedet és keresztnevedet, e-mail címedet, felhasználó nevedet, jelszavadat, a védjegybejelentéssel kapcsolatos információkat, a konzultációval kapcsolatos információkat, a pénzügyi teljesítés érdekében pedig számlázási adataidat: vezeték- és keresztnevedet/cég nevét, lakcímet/székhelyet (irányítószám, ország, megye, város, és cím feltüntetése mellett), adószámot. Kérünk, hogy valós adataidat hiánytalanul, megfelelő formátumban add meg és más jogát/jogos érdekét ne sértsd regisztrációddal. Felhívjuk figyelmedet e körben arra, hogy bármely személyes adataid weboldalunkon történő megadását önkéntesnek tekinti az xLex azzal, hogy az önkéntességet nem vizsgálja. Bármely általad honlapon történő adat rögzítését az xLex úgy tekinti, hogy polgári és büntető jogi felelősséged tudatában kijelented, azok valós és megbízható adatok. Ugyanakkor az xLex mindenkoron biztosítja  bármely felhasználójának, adatkezeléssel érintettnek azt a jogát, hogy a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon, azok törlését kezdeményezze. Az xLex a felhasználók gondatlan/szándékos magatartásából eredő mindennemű károkért, személyes adatokkal való visszaélésekért jogi és/vagy pénzügyi felelősségét/megtérítési kötelezettségét kifejezetten kizárja. Minden esetben kérjük figyelj a saját és mások adatainak védelmére, megválasztására, pontos (naprakész) változtatására elkerülve ezzel is a visszaéléseket.

Tájékoztatunk arról is, hogy az xLex az általad önkéntesen megadott személyes adatokon felül csak azokat az adataidat kezeli, amelyeket jogszabályok előírnak, vagy amelyek kezelésére azok lehetőséget teremtenek, továbbá amelyek a mindenkoron meghirdetett szolgáltatásaink igénybevételéhez, a felhasználó élményed fokozásához, szerződésszerű teljesítésünkhöz/szolgáltatásaink nyújtásához, annak népszerűsítéséhez szükségesek. Ugyanakkor az xLex nem kezel olyan adatokat, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges pénzügyi teljesítésekhez szükségesek (pl.: PayPal, bankkártyás fizetés), és nem vállal felelősséget azon személyes és/vagy egyéb adataid kezeléséért sem, amelyek a weboldalon megjelenő, megjelenítendő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseiért sem, melyekre a weboldalunkról más honlapra át lehet térni, vagy más honlapra történő hivatkozásra vonatkozik.

Az adatkezelése az xLex a közte és Közted, mint felhasználó között létrejött (jogviszonyra/elektronikus úton helyreállítható kapcsolatra vonatkozik, bármely személyes adat kezelése tekintetében. Időbeliségét tekintve az xLex bármely személyes adatot a rögzítésétől egészen annak törlésének időpontjáig kezel, amely – ellenkező kérés esetén – azok rögzítését, a rögzítés napjától számított 5 (öt) naptári évig áll az adott naptári év utolsó napjáig.

 

  1. Mi a célja adataid általunk való kezelésének?

Az xLex személyes adatok kezelésének céljaként a nemzetközi adatkezelési-adatvédelmi előírások és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényesítését határozza meg annak érdekében, hogy az xLex az által mindenkoron szerződésszerűen vállalt és/vagy nyújtott szolgáltatásokat az általa alkalmazott elektronikus eszközök útján biztosítani tudja bármely felhasználó/személyes adattal érintett részére. A személyes adatokat az xLex az adott személy/felhasználó azonosításán felül a kapcsolattartásra, a fogyasztói szokások megismerésére, mérésére, a szolgáltatások javítására, a látogatottsági statisztikák készítése érdekében, piackutatási célból, a weboldal és bármely szolgáltatás nyújtásának optimalizálása, valamint időszakosan promóciós és direkt marketing anyagok küldése céljából kezeli. Bármely adatot az xLex szolgáltatásának jog- és szerződésszerű teljesítése érdekében harmadik személyek felé kizárólag anonim módon továbbítja, fenntartva jogát arra, hogy a személyes adatokat az Európai Unión belül és azon kívüli országokban és/vagy azokat érintve is gyűjtse, tárolja, oda továbbítsa, ott másolja, rögzítse, rendezze/összekapcsolja, felhasználja, megváltoztassa, megsemmisítse, törölje, zárolja. Az xLex adatfeldolgozó igénybevételének jogát fenntartja. Az xLex a felhasználók IP címét, az általuk használt böngészőket, operációs rendszereket illetve azokat a felhasználó internetes felhasználásaira vonatkozó adatokat, amelyek nem egyediesíthetőek kizárólag összesített, aggregát formában dolgozza fel, továbbítja akképpen, hogy azok személyes adatokkal semmilyen módon összekapcsolhatóak ne legyenek.

Fontos tudnod, hogy az xLex személyes adataidat akkor is kezelheti, ha a saját és/vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint bárki életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és/ vagy az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen és/ vagy aránytalan költséggel járna, a személyes adat kezelése az xLex-re vonatkozó jogi kötelezettsége(ek) teljesítése céljából szükséges. Ez esetben az xLex a tájékoztatást úgy is megadhatja, hogy nyilvánosságra hozza az adatgyűjtés tényét, a felhasználók körét, az adatgyűjtés célját és időtartamát, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyét, az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználók jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Kérünk, amennyiben bármilyen kérdésed, vagy kérésed lenne, adataidat változtatni, kiegészíteni, töröltetni szeretnéd, érdekel adataid kezelése vagy panaszt szeretnél tenni, az iroda@xlex.hu e-mail címen keresd Kollégáinkat, akik készséggel rendelkezésedre állnak. Felhívjuk figyelmed arra, hogy az xLex a beérkezett e-maileket, üzeneteket, Facebookon stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 (kettő) év elteltével törli.

 

  1. Kapcsolattartás módja, felhasználói élmény javítása

E-mail címed megadásával hozzájárulsz ahhoz, hogy a hatályos marketing szabályok szerint elektronikus levélben promóciós ajánlatokat (hírlevél), reklámot tartalmazó elektronikus üzeneteket (e-mail, push üzenet stb.) tájékoztatást küldjünk részedre akár naponta többször is az aktuális információkról, szolgáltatásokról, újdonságokról stb. Ha ezeket nem kéred, kérésed esetén a funkciót letiltjuk, természetesen az xLex szolgáltatását ugyanúgy igénybe tudod ezt követően is venni, kérésed nem korlátozzuk és indokolnod sem kell azt.

Felhívjuk figyelmedet, hogy az xLex honlapja ún. cookie-kat használ, azaz olyan kis méretű programokat/ fájlokat, amelyeket az internetes böngésződ ment el és tárol az általad látogatott oldalakról annak érdekében, hogy téged, mint felhasználót könnyebben azonosítani tudjon, az általad látogatott oldalakat személyre tudja szabni. Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. Felhívjuk figyelmedet arra, hogy az internetes böngészők döntő többsége az alapbeállítástól adódóan elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor lehetőséged van arra, hogy ezeket letiltsd, visszautasítsd (általában: Eszközök/Beállítások/Adatvédelem menüpont alatt). Tájékoztatunk arról is, hogy a weboldal látogatottsági adataid az xLex a Google Analyics szolgáltatás igénybevételével mérheti. A szolgáltatás használata során ugyancsak adatok kerülnek továbbításra, amelyek azonban felhasználói azonosításra nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb tájékoztatást a http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ oldalon olvashatsz. Tájékoztatunk továbbá, az xLex a weboldal ún. GoogleAdwords remarketing követő kódjainak használati jogát is fenntartja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldalak azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték a webhelyet releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód ugyancsak használ cookie-kat a látogatók megjelöléséhez. Erről a fentebb már ismertetett oldalon olvashatsz. Ha szeretnéd letiltani a remarketing cookie-kat, megteheted a hirdetésen található négyzetben lévő ikszre történő kattintással. Ha regisztrálsz bármely közösségi oldalon, „lájkolod” az xLex bármely Facebook/Twitter/Instagram/ LinkedIn/Google+ stb. közösségi oldalát azzal hozzájárulsz ahhoz, hogy az xLex a weboldalának és/ vagy annak egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, népszerűsítése érdekében közvetlenül megkeressen. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tudsz tájékozódni. ez esetben az adataid kezelése mindig a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítása lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

  1. Milyen jogaid vannak személyes adataiddal kapcsolatban?

Azon kívül, hogy kérelmezheted az xLex-nél, hogy adjon tájékoztatást a személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataidnak helyesbítését, valamint személyes adataidnak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Ez esetben az xLex a kérelmed benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 (öt) napon belül, közérthető formában, írásban, ingyenesen tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről, továbbá – ha személyes adataidnak továbbítására sor került – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatunk arról, hogy belső adatvédelmi felelőst nem neveztünk ki, ugyanakkor az xLex saját hatáskörén belül vállalja az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzését, valamint tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a személyes adataid körét, azt ha adatvédelmi incidenssel vagy érintve és azok számát, az incidensek időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket. Amennyiben személyes adataid a valóságnak nem felelnek meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az xLex rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. Törlés helyett az xLex zárolja a személyes adataid, ha ezt kéred, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeidet. A zárolt személyes adatokat az xLex ez esetben kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adatod törlését kizárta. A xLex törli a személyes adatod, ha kezelése jogellenes és/vagy kéred a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt, azt bíróság vagy Hatóság elrendelte. Felhívjuk figyelmed végezetül arra, hogy ha az xLex az adott adat helyesbítését, zárolását vagy törlését nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az xLex azt is vállalja, hogy tájékoztat arról, milyen jogorvoslati lehetőségeid és mely bíróságok/hatóságok előtt vannak, illetve milyen megtérítésre számíthatsz.

Az xLex internet áruház kapcsolattartási adatai reklamációk és kérdések céljából:

cím: XLEXUM IP Tanácsadó Kft., 1061 Budapest,Paulay Ede utca 55. LOFFICE Coworking

Telefonszám: 06 20 223 2299

Fax: 06 1 999 4266

e-mail: iroda@xlex.hu

 

  1. Szerzői jogok

Az xLex a honlapján közzétett, valamint valamennyi, általa online és/vagy offline marketing anyagában közölt információ/ adat/ tény/ ismeret/ nyilatkozat/ stb. tekintetében szerzői jogát és/ vagy polgári jogilag védett, külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó, szellemi alkotásai és know-how tekintetében megillető jogát fenntartja. A weboldalon található tartalmakról, az online és offline marketing anyagokban közölt információkról/ adatokról/ tényekről/ ismeretektől/ nyilatkozatokról/ stb. tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A weboldalon/ az online és/vagy offline marketing anyagokban közölt információkról/ adatokról/ tényekről/ ismeretekről/ nyilatkozatokról/ stb. illetve azok bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az xLex előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Az xLex felhívja a jogsértők figyelmét arra, hogy szellemi tulajdonának bármilyen megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után és igényének érvényesítése esetén az őt megillető sérelem díjon felül egyéb kárait is érvényesíti azzal, hogy a minimum sérelemdíj 1.500 Euro/sérelmezett védett ismeret a (jogi eljárással felmerült költségek és díjak jogsértőre történő terhelése mellett.