Jogi nyilatkozat 2.0

JOGI NYILATKOZAT

Jogi nyilatkozat

Az S. Horváth Ügyvédi Iroda az xlex.hu fenntartójaként, valamint az xLex márka tulajdonosaként a honlap bármely részének a Szerzői jogról szóló 1991. évi LXXVI. törvény 17. §-ban írt felhasználásával, így különösen többszörözésével, terjesztésével, nyilvános előadásával, a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, fel- és/vagy átdolgozásával (forrás megjelölése nélküli idézésével, kivonatolásával, tartalmi lényegével egyező terjesztésével, bármely nyelvre történő fordításával) kapcsolatos minden jogot fenntart.

Az xlex.hu honlapon megjelent minden szerzői mű (a teljesség igénye nélkül így a blogbejegyzés(ek), interjú(k), fénykép(ek), táblázat(ok), illusztráció(ok), grafika(k), design) csak az S. Horváth Ügyvédi Iroda előzetes írásbeli és/vagy elektronikus úton adott engedélyével használható fel, tehető harmadik személyek előtt hozzáférhetővé, hozható nyilvánosságra bármilyen felületen.

Az engedély nélküli jogszerűtlen felhasználások, visszaélések esetén az S. Horváth Ügyvédi Iroda felhívja a figyelmet arra, hogy bármely szerzői- és/vagy polgári jogi igény védelmét biztosítani, és annak érdekében mind polgári, mind büntető eljárást kezdeményezni kész.

Figyelemmel pedig arra, hogy bizonyos itt megjelent művek nem kizárólag az S. Horváth Ügyvédi Iroda vagyoni jogait képezik, e jogok védelmét a szerzőnek/érintettnek is biztosítani vállalja.

Végezetül felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy bármely személyhez fűződő jog megsértése esetén a sérelmet szenvedő szerző/fél/érintett érdekében az S. Horváth Ügyvédi Iroda kész jogszerűen fellépni, érdekeit és igényeit a jog adta keretek között maximálisan biztosítani, beavatkozóként őt jogainak és/vagy igényeinek érvényesítése során anyagilag és erkölcsileg is támogatni.